Fujifilm Instax - Máy Chụp Hình Lấy Liền Thế Hệ Mới Cực Xinh

Go down

Fujifilm Instax - Máy Chụp Hình Lấy Liền Thế Hệ Mới Cực Xinh

Bài gửi by Bee on Wed Mar 31, 2010 9:08 am

?ây là máy ch?p hình l?y li?n th? h? m?i c?a
hãng Fujifilm , ???c xem nh? là c?u tinh cho nh?ng ai yêu thích h?
máy Polaroid [You must be registered and logged in to see this link.]!
Máy ?c s? d?ng trong phim "You're Handsome " [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

Fujifilm Instax
Mini 7s


[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]

Thông s? k? thu?t :

Film: Fujifilm Instant Color Film “instax mini”


Film size: 54 x 86mm


Image area: 46 x 62mm


Lens: Fujinon lens, f=60mm, 1:12.7, 2 components 2 elements


Finder: Inverted Galilean finder, magnification 0.4, with target
mark


Focusing: 0.6m ~ infinity


Shutter: Electronic shutter 1/60-sec


Exposure compensation: Manual on/off (LED indicator in exposure
meter)


Film feeding out: Automatic


Flash: Automatic flash in low light, automatic adjustment, 0.2-6
second recycle time, range of 0.6-2.7m


Batteries: Four LR6/AA-size 1.5V alkaline batteries; shooting
capacity of 20 packs*


Body size: 119.5 x 121.5 x 70.5 mm (W x H x D)


Weight: 320g (without batteries, strap, film)


Máy phiên b?n 7s có 4 ch? ?? flash phù h?p cho t?ng hoàn c?nh ch?p và
ch?c n?ng t?t t? ??ng sau 5phút không
s? d?ng [You must be registered and logged in to see this link.]!

Mình bán máy màu Tr?ng , Nâu , Xanh ,
H?ng [You must be registered and logged in to see this link.]

Giá màu Xanh , H?ng : 2.205.000VND ( bao g?m máy ,
h?p , 4 viên pin AA , gi?y h??ng d?n s? d?ng ) , t?ng
kèm 1 park film ( ch?p ?c 10 t?m hình )[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]

Giá màu Tr?ng , Nâu ( giá cao h?n do là phiên b?n
Limited edition , ch? có t?i Nh?t ) : 2.595.000VND ( bao g?m máy , h?p , 4
viên pin AA , gi?y h??ng d?n s? d?ng , dây móc ) , t?ng kèm 1 park film ( ch?p ?c 10 t?m hình )[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]

Giá film : 170.000VND/ 1 park film / 10 t?m hình (
mua 5 park / 50 t?m giá ch? 830.000VND )[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]


Fujifilm Instax Mini 25
[You must be registered and logged in to see this link.]
Thông s? k? thu?t :

Film: Fujifilm Instant Color Film “instax mini”


Film size: 54 x 86mm


Image area: 46 x 62mm


Shutter: Programmed
Electronic Shutter 1/3 seconds to 1/400 seconds


Film feeding out: Automatic

Flash Mode : AutoCharging Time: 0.2 seconds to 5 seconds

Flash Range : 0.5m ~ 2.5m

Dimensions : 112 x 121 x 50.5

Power : 2 CR2 batteries

Máy phiên b?n 25 có ch? ?? flash thông minh , có th? t? ?i?u ch?nh ánh
sáng ; có thêm g??ng ph?n chi?u , có th? d? dàng ch?p ?nh t? s??ng [You must be registered and logged in to see this link.]

Mình bán máy màu Tr?ng và máyHello Kitty [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

Giá máy Tr?ng : 3.299.000VND
( bao g?m máy , h?p , 2 viên pin CR2 , gi?y
h??ng d?n s? d?ng , dây móc ) , t?ng kèm 1 park film ( ch?p ?c 10 t?m hình )


Giá máy Hello Kitty : 3.399.000VND
( bao g?m máy , h?p , 2 viên pin CR2 , gi?y
h??ng d?n s? d?ng , dây móc ) , t?ng kèm 1 park film ( ch?p ?c 10 t?m hình )


Giá film : 170.000VND/ 1 park film / 10
t?m hình ( mua 5 park / 50 t?m giá ch? 830.000VND )[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]


Fujifilm Instax 210
[You must be registered and logged in to see this link.]


Thông s? k? thu?t :

Film: FUJIFILM Instant Color Film instax Wide
Picture Format


Film size: 86 x 108 mm


Image area: 62 x 99 mm


Lens: Fujinon 2
Elements, 2 Groups, f=95mm (35mm in 35mm format) F=14


Finder: Reverse Galilean
type, 0.52x magnification, target marks


Focusing: Two
switchable modes : Normal 0.9m~3m, landscape 3m~?


Shutter: Electronic
shutter 1/64s~1/200s

Exposure compensation: Automatic,
Interlocking range (IS0 800): LV10.5 to LV15 ; Exposure compensation (Lighten-Darken
Control): +/- 2/3EV

Film feeding out: Automatic


Flash: Built-in, Automatic
electronic Flash, 0.2 to 4 sec ; recycle time (when new batteries are used), with flash
charging lamp (red) ; forced
firing possible, effective flash lamp range: 0.9 to 3m


Batteries: Four LR6/AA-size 1.5V alkaline batteries


Body size: 178.5 x 94.5 x
117.5 mm


Weight: 610g (without
batteries, strap and film)

Máy phiên b?n 210 cho ra hình
?nh to h?n các phiên b?n mini ; có ch? ?? flash t? ??ng , có th? d?
dàng ?i?u ch?nh ?? sáng t?i cho ?nh .

[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]


[You must be registered and logged in to see this link.]Giá máy : 3.859.000VND
( bao g?m máy , h?p , 4 viên pin AA , gi?y
h??ng d?n s? d?ng , dây móc ) , t?ng kèm 1 park film ( ch?p ?c 10 t?m hình )


[You must be registered and logged in to see this link.]Giá film : 250.000VND/ 1 park film / 10
t?m hình ( mua 5 park / 50 t?m giá ch? 1240.000VND )

Ph? Ki?n Cho Máy


Lens nâng c?p máy mini 7s thành
mini 25 [giúp máy 7s ch?p hình marco g?n nh? mini 25 và
thêm g??ng ph?n chi?u ?? ch?p t? s??ng] : 490.000 VND

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


Photo Album Màu [dành
cho máy 7s va 25 , ch?a ?c 73 t?m ?nh , kèm theo 2 mi?ng sticker trang
trí] : 300.000 VND

[You must be registered and logged in to see this link.]

Photo Album Mini [dành
cho máy 7s va 25 , ch?a ?c 60 t?m ?nh] : 320.000 VND

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


Photo Album Iconic [dành
cho máy 7s va 25 , ch?a ?c 80 t?m ?nh] : 315.000 VND

[You must be registered and logged in to see this link.]This image has
been resized. Click this bar to view the full image. The original image
is sized 606x536.[You must be registered and logged in to see this link.]Photo Album Da [dành cho
máy 7s va 25 , ch?a ?c 80 t?m ?nh] : 340.000 VND

[You must be registered and logged in to see this link.]This image has
been resized. Click this bar to view the full image. The original image
is sized 785x548.[You must be registered and logged in to see this link.]

Photo Album Memory [dành
cho ?nh ch?p t? máy 7s , 25 va 210 ; ch?a ?c 128 t?m ?nh] : 390.000 VND

[You must be registered and logged in to see this link.]Bút trang trí ?nh [7
màu] : 300.000 VND

[You must be registered and logged in to see this link.]

Phí giao
hàng :
N?I THÀNH :
- Ti?n ship thay ??i
tùy theo t?ng ??a ?i?m giao hàng

- Free
ship khi mua máy ?nh
( không áp d?ng cho ngo?i
thành )

NGO?I THÀNH :
- Ti?n ship s? ???c thu khi
nhân viên d?ch v? giao hàng ??n nhà cho b?n [mình dùng d?ch v?
chuy?n phát nhanh c?a Sài Gòn Post]
* N?u b?n lo s? hàng b? h? h?ng hay m?t mát do d?ch v? chuy?n phát , b?n
có th? l?a ch?n ?óng thêm m?t kho?n phí b?o hi?m
cho hàng . Khi ?ó , n?u hàng g?p r?i ro phát
sinh trong quá trình chuy?n phát , công ty chuy?n phát s? b?i th??ng
100% giá tr? món hàng cho b?n .


Th?i gian giao [nh?n] hàng :
N?i thành : Th? 2 - Th? 7 : 10:00AM -
7:00PM ; Ch? Nh?t : 10:00AM - 4:00PM
Các b?n ? thành ph? có th? cho mình ??a ?i?m ??
mình gia hàng t?i ho?c ??n nhà mình , check hàng t?i ch? luôn : 377/28A Lê
Quang ??nh - F.5 - Bình Th?nh - TpHCM ( ?t báo trc khi ??n
vì mình là sinh viên , hay ?i h?c , gi? gi?c không ?n ??nh , không
th??ng ? nhà )

Ngo?i Thành : hàng
s? ???c ship ngay khi nh?p v?

Cách th?c mua hàng :
Sau khi order , các b?n s? chuy?n ti?n vào tài kho?n ngân hàng
cho mình . B?o ??m máy s? ??n tay các b?n trong th?i gian s?m nh?t .
Máy ?nh thì kho?ng t? 5-7 ngày cho n?i
thành , 8-10 ngày cho các
b?n ngoài tpHCM . Các ph? ki?n thì t? 7-14 ngày.

S? TK
Ngân Hàng :

4124-9435-1052-7851
??ng Ng?c Khánh
Ngân Hàng ACB

Liên
h? :093.7575.528 ( Bee )
hay Y!M : [You must be registered and logged in to see this link.]

* L?u Ý :


- Vì hi?n nay x?y ra nhi?u tr??ng h?p l?a g?t khi
mua hàng qua m?ng , gây ?nh h??ng ??n l?i ích c?a c? ng` mua và ng`
bán nên ?? ??m b?o uy tín cho shop c?ng nh? ??m b?o quy?n l?i c?a ng`
mua , shop yêu c?u các b?n hãy gi? l?i hóa ??n
chuy?n kho?n . Shop s? ch? giao hàng khi
b?n có hóa ??n . Trong tr??ng h?p b? m?t hóa ??n , vui lòng cung
c?p cho shop H? tên và s? CMND [n?u có] ??
có th? ??i chi?u v?i ngân hàng . Thân .
avatar
Bee
Admin

Tổng số bài gửi : 104
$$$ : 274
Reputation : 0
Join date : 30/03/2010
Age : 31
Đến từ : huế city

http://ibee.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết